ქსელის უსაფრთხოება

მობ: 597 777 909

კომპიუტერულ-ტექნოლოგიური საშუალებების განვითარების პარალელურად, იმატა  კიბერ თავდასხმების,  ინფორმაციის ქურდობის და სხვა  ვანდალური დანაშაულებების რაოდენობამ.                 ჩვენ არაერთხელ აღმოგვიფხვრია მსგავსი სახის რთული პრობლემები, გვაქვს გამოცდილება და ჩვენი კომპანიის  მომხმარებლებს ვთავაზობთ საოფისე და სამეწარმეო ქსელების მაქსიმალურ უსაფრთხოებას, ინფორმაციის  დაცვას წაშლისაგან და მოპარვისაგან.

პროცედურა  შედგება შემდეგი მოქმედებებისაგან:

  1.  მოხდება არსებული მდგომარეობის შესწავლა, დიაგნოსტირება და შეფასება.
  2.  მოხდება თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური მოდელის შემუშავება (დოკუმენტაციით).
  3.  მოხდება თქვენთან მოდელის შეთანხმება და ფასის განსაზღვრა.
  4.  საქმის შესრულება, გატესტვა და ჩაბარება (დოკუმენტაციასთან ერთად).