საორიენტაციო ფასები


ტექნიკური სპეციალისტის ადგილზე გამოძახება 10 ლარი

კომპიუტერის სისტემური  პრობლემების მოგვარება

 

კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან,  ვინდოუსის და ძირითადი პროგრამების  დაყენება 20 ლარი
დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია ( გამოძახების შემთხვევაში წინასწარ შეთანხმებით ) 10 ლარი
კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 15 ლარი
პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება და დრაივერების დაყენება   (პრინტერი, სკანერი, კამერა და სხვა) 10 ლარი
კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან 10 ლარი
ლეპტოპის გაწმენდა მტვრისგან 30 ლარი
პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება და დრაივერების დაყენება   (პრინტერი, სკანერი, კამერა და სხვა) 10 ლარი
წაშლილი ან დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა ( ჩიპიდან, ფლეშმეხსიერებიდან, ტელეფონიდან, მყარი დისკიდან ) 30 ლარი

ინტერნეტის და ქსელური პრობლემების მოგვარება

 

DSL  ინტერნეტის  დიაგნოსტიკა, გამართვა  და დაჩქარება 10 ლარი
სამეზობლო ინტერნეტის გაყოფა   ( საკაბელო ან უკაბელო საშუალებებით ) 20 ლარი
ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 10 ლარი
Wi-Fi     ( უკაბელო )   ინტერნეტის როუტერის კონფიგურაცია და ოპტიმიზაცია 10 ლარი
კომპიუტერული ქსელის  და სატელეფონო   კაბელის დაჯეკვა  ( RJ-45 ჯეკის დასმა ) 10 ლარი

საორიენტაციო ფასები


ტექნიკური სპეციალისტის ადგილზე გამოძახება 10 ლარი

კომპიუტერის სისტემური  პრობლემების მოგვარება

 

კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან,  ვინდოუსის და ძირითადი პროგრამების  დაყენება 20 ლარი
დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია ( გამოძახების შემთხვევაში წინასწარ შეთანხმებით ) 10 ლარი
კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 15 ლარი
პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება და დრაივერების დაყენება   (პრინტერი, სკანერი, კამერა და სხვა) 10 ლარი
კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან 10 ლარი
ლეპტოპის გაწმენდა მტვრისგან 30 ლარი
პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება და დრაივერების დაყენება   (პრინტერი, სკანერი, კამერა და სხვა) 10 ლარი
წაშლილი ან დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა ( ჩიპიდან, ფლეშმეხსიერებიდან, ტელეფონიდან, მყარი დისკიდან ) 30 ლარი

ინტერნეტის და ქსელური პრობლემების მოგვარება

 

DSL  ინტერნეტის  დიაგნოსტიკა, გამართვა  და დაჩქარება 10 ლარი
სამეზობლო ინტერნეტის გაყოფა   ( საკაბელო ან უკაბელო საშუალებებით ) 20 ლარი
ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 10 ლარი
Wi-Fi     ( უკაბელო )   ინტერნეტის როუტერის კონფიგურაცია და ოპტიმიზაცია 10 ლარი
კომპიუტერული ქსელის  და სატელეფონო   კაბელის დაჯეკვა  ( RJ-45 ჯეკის დასმა ) 10 ლარი